ယင္းလတ္ အယူခံ ျငင္းပယ္ခံရ

ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ
အမႈကို ဆုိင္းငံ့ေပးဖို႔၊ ဆန္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားလို တင္သြင္းတဲ့ အေထာက္အထားနဲ႔ သက္ေသေတြကို ျငင္းပယ္ေပးဖို႔ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္းလတ္ ရွင္နာ၀ပ္ရဲ႕ အယူခံကို ထုိင္းတရား႐ုံးက ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ တာ၀န္၀တၱရား ပ်က္ကြက္တာ၊ အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကို ရပ္ေအာင္မလုပ္တာ၊ ဆန္ကိစၥ အ႐ႈံးေပၚတာေတြနဲ႔ စြဲဆိုခံထားရတဲ့ ယင္းလတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တရား႐ုံးက ေၾကညာလိုက္တာလို႔ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းက ေရးပါတယ္။ ႏုိင္ငံမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူေတြကို စစ္ေဆးတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈ ခုံ႐ုံးမွာ စီရင္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ တရား႐ုံးမွာ စစ္ေဆးစီရင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ ခုခံေျပာဆိုခ်က္နဲ႔ အမႈကို ဆုိင္းငံ့ေပးဖို႔ ပထမဆုံး အယူခံမွာ ယင္းလတ္က ေတာင္းဆုိလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရား႐ုံးက လက္မခံဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ တရား႐ုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ အရ ရာဇ၀တ္မႈေတြကို စီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္မွာ တရား႐ုံးက တရားလိုေတြနဲ႔ တရားၿပိဳင္ေတြရဲ႕ သက္ေသကို စစ္ေဆးဖို႔ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုထားပါတယ္။

More News
Up