ကရင္႐ုိးရာ လက္ခ်ည္ပြဲ (ဓာတ္ပုံ)

ကရင္႐ုိးရာ လက္ခ်ည္ပြဲကုုိ ရန္ကုုန္ၿမဳိ႕မွာ ဒီေန႔ က်င္းပျပဳလုုပ္ေနပုုံ ျမင္ကြင္းမ်ား။  

More News
Up