ထန္းလုပ္သားတဦး၏ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ထန္းလ်က္ျဖစ္လာပုံ (႐ုပ္သံ)

စစ္ကိုင္းတိုင္း ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းစာက်ရြာေန ထန္းတက္လုပ္သား ဦးျမရွိန္ရဲ႕ တေန႔တာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ထန္းလ်က္လုံး ျဖစ္ေပၚလာပုံ အဆင့္ဆင့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္သံ။  

More News
Up