ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ ေတာတြင္းလူ႐ုိင္းပံုစံျဖင့္ သတို႔သမီးတင္ေတာင္း (႐ုပ္သံ) - DVB