ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေရဒီယုိႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ၁၅ မိနစ္ၾကာ မဲဆြယ္ႏိုင္

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ပါတီမူ၀ါဒ သေဘာထားလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေရဒီယုိနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြကေန တပါတီကို ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေဟာေျပာ စည္း႐ုံးမဲဆြယ္ခြင့္ရမယ္လို႔ ျပည္္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာပါတယ္။ မဲဆြယ္ေဟာေျပာခြင့္ကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ကေန ႏို၀င္ဘာ ၆  ရက္ထိ ခြင့္ျပဳေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေဟာေျပာလိုတဲ့ သက္ဆိုင္ရာပါတီ ဥကၠ႒၊  အတြင္းေရးမွဴးေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးတ့ဲ ရက္မတုိင္ခင္ အနည္းဆံုး ၇ ရက္ ႀကိဳတင္ ေဟာေျပာမယ့္ စာမူနဲ႔အတူ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေကာ္မရွင္မွာ ေလွ်ာက္ထားရမယ္လို႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုး အလွည့္က်ေဟာေျပာႏိုင္ဖို႔  ပါတီတခုခ်င္း အလိုက္ ေဟာေျပာတင္ျပခြင့္ရတဲ့ေန႔နဲ႔ အခ်ိန္ဇယားကို ေကာ္မရွင္က သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေဟာေျပာမယ့္စာမူေတြကို လိုအပ္သလို စိစစ္ကာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ခြင့္ျပဳ တာနဲ႔ ျငင္းပယ္တာေတြ လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ေဟာေျပာတင္ျပရာမွာ  ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစေအာင္ ေဟာေျပာတာ၊ တပ္မေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေအာင္ေဟာေျပာတာ၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ေဟာေျပာစည္း႐ုံးတာေတြ မလုပ္ဖို႔လည္း တားျမစ္ထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၂  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာလည္း  ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကို အစိုိးရပုိင္ ေရဒီယိုနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြကေန အလားတူ စည္း႐ုံးမဲဆြယ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ဖူးပါတယ္။

More News
Up