ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေဒၚလာ ၃ သန္းကူညီမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းကူညီမယ္လို႔ ဒီေန႔ပဲ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အေရးေပၚလိုအပ္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ သဘာ၀ေဘးတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြကတဆင့္ ေထာက္ပံ့သြား မွာပါ။ ေရေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ျပန္တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖို႔လည္း စဥ္းစား သြားမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွာ ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ႔တာေတြေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး လူ ၁၆ သိန္းေက်ာ္ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up