A d v e r t i s e m e n t With Us

နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္႐ွားမႈ

နုိ္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္မွာ နိုင္ငံေရး စာအိတ္ေပးပို့ျခင္း လႈပ္႐ွားမႈနဲ့ စာ႐ြက္ျဖန့္ ေ၀ ကပ္ လႈပ္႐ွားမႈကို လူငယ္ ၁၀ ဦးခန့္က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ Read more

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up