ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၂၈၃ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၂၈ ဒသမ ၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၃ ဒသမ ၈၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၁၆ ဒသမ ၄၉ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၆ ဒသမ ၁၀ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၇၄၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းက ၅၀၀ က်ပ္ ပိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၁၃၈ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up