အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ေတြထဲက ခ်စ္စရာအေကာင္းဆံုး တိရစာၦန္ပံု ၁၀ ပံု (ဓာတ္ပုံ)

လာမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ (အန္ပီအက္စ္) ရဲ႕ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ခ်စ္စရာအေကာင္းဆံုး တိရစာၦန္ပံု ၁၀ ပံုကို ယူပီအိုင္သတင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ 1 kissing seal pup(၁) ဒီပံုကေတာ့ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ပင္လယ္ဖ်ံတေကာင္ကို ဖ်ံေပါက္စေလးတေကာင္က နမ္းေနတာကုိ အဲရက္ဘတ္စ္ပင္လယ္ေအာ္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လက ေတြ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။   2 A mother bear shows its baby how to dig for clams(၂) မိခင္၀က္၀ံမႀကီးက သူ႔ကေလးငယ္ကို ဂံုးေကာင္ေတြ ဘယ္လိုတူးေဖာ္ရမယ္ ဆုိတာကို ျပသေနတဲ့ ဒီပံုကိုေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အလက္စကားျပည္နယ္က ကလာ့ခ္ကန္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္နဲ႔ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွာ ႐ုိက္ကူးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။   3 Baby burrowing owls are seen at Bear River Migratory Bird Refuge(၃) တြင္းေအာင္းေနတဲ့ ဇီးကြက္ေပါက္စေလးေတြကိုေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ ၀က္၀ံျမစ္အမည္ရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ေအာ့တ၀ါျပည္နယ္က ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနတဲ့ သားငွက္တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွာ ေတြ႔ရတာပါ။   4 Baby gray foxes(၄) ဒီပံုမွာေတာ့ ေျမေခြးေပါက္ကေလး ၂ ေကာင္ကို ေအာ့တ၀ါျပည္နယ္၊ ဇီယြန္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွာ ေတြ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။   5 baby sea turtles(၅) ဒီပံုကေတာ့ တကၠဆက္ျပည္နယ္၊ ပါဒေရကၽြန္း အမ်ိဳးသားကမ္းေျခမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရတဲ့ ပင္လယ္လိပ္ကေလး ၂ ေကာင္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။   6 A mama moose helps her baby cross the Colorado River(၆) မိခင္ အေမရိက သမင္ႀကီးက သူ႔ကေလးငယ္ကို ေကာ္လိုရာဒိုျမစ္ ျဖတ္ကူးဖို႔ ကူညီေနတဲ့ပံုကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလမွာ ေရာ့ကီးေတာင္တန္း အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။   7 One of the baby bisons born(၇) ဒီပံုကေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတုန္းကေတြ႔ရတဲ့ ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္၊ ေရာ့ကီးေတာင္တန္း အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ထဲက အေမရိကန္ကၽြဲသားအမိပံု ျဖစ္ပါတယ္။   8 A fox family(၈) အလက္စကားျပည္နယ္၊ တိုဂ်ီရက္ အမ်ိဳးသား ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဥယ်ာဥ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့ ေျမေခြးမိသားစုပံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   9 A squirrel readies to devour a snake(၉) ေႁမြတေကာင္ကို စားေသာက္ဖို႔  အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ရွဥ့္ကေလးတေကာင္ရဲ႕ပံုကိုေတာ့ ဂြါဒါလုေတာင္တန္း အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။   10 A mother brown bear and her cub(၁၀) ဒီပံုမွာေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတုန္းက ကလာ့ခ္ကန္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္နဲ႔ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမမွာ ၀က္၀ံညိဳသားအမိ ေဆာ့ကစားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up