အေမရိကန္ စစ္သင္တန္းေအာင္ျမင္သူ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး

အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးဟာ ခက္ခဲပင္ပန္းတဲ့ အမာခံစစ္သင္တန္းကို ေအာင္ ျမင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အေမရိကန္စစ္တပ္သမိုင္းရဲ႕ ပထမဆံုးစစ္သမီးေတြျဖစ္လာတယ္ လို႔ ရိုက္တာသတင္းတပုဒ္မွာေဖာ္ျပပါတယ္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္ဟာ အမ်ိဳးသား ၉၄ ဦးနဲ႕အတူ ၆၂ ရက္ၾကာ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းတခုကိုေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသင္တန္းမွာ တိုက္ပြဲကာလအတြင္း ခက္ခဲ ပင္ပန္းမႈ၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မလဲဆိုတာ ေတြကို သင္ၾကားခဲ့ရတာျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တခုမွာေဖာ္ျပပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္၊ ဖို႔ဒ္ဘင္းနင္းစစ္သင္ တန္းမွာ အမ်ိဳးသား ၃၈၁ ေယာက္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၁၉ ေယာက္ပါ၀င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းမွာ ကိုယ္ကာယႀကံခိုင္ေရးစစ္ေဆးမႈေတြျဖစ္တဲ့ မိနစ္ ၄၀ အတြင္း ၅ မိုင္ခရီးကိုေျပးႏိုင္ျခင္း၊ ၃ နာရီအတြင္း ၁၂ မိုင္ေျခလ်င္ခရီးကိုခ်ီတက္ႏိုင္ျခင္း၊ ၄ ရက္ ၾကာစစ္တြင္းေတာင္တက္ခရီးစဥ္၊ ေရကူး၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းသြားလာမႈအတတ္ ပညာဆိုင္ရာေတြ ပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ဖို႔ဒ္ဘင္းနင္းမွာ က်င္းပ သြားမယ္လို႔သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ က်ား၊မတန္း တူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိေစေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့ တဲ့ ၂ ႏွစ္တည္းက စစ္ဘက္ဆိုင္ရာရာထူးေနရာေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပါ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up