တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ ဂယက္ေၾကာင့္ အာရွ စေတာ့ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္း

တ႐ုတ္ယြမ္တန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့ ဂယက္ေၾကာင့္ အာရွ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းေတြ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾသဂုတ္္ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္က ယြမ္ေငြတန္ဖုိးကို ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာေၾကာင့္ ၁၉၉၄ ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီလို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့ ဂယက္ကို ေတာင္ကိုရီးယားကေန ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံအထိ ခံစားရပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ အႀကီးဆံုး စေတာ့အညႊန္းကိန္းဟာလည္း က်ဆင္းသြားၿပီး ဆက္လက္ က်ဆင္းႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။ CSI300 အညႊန္းကိန္းဟာ ၀ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားၿပီး ရွန္ဟုိင္း အညႊန္းကိန္းလည္း ၁ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ Hang Seng အညႊန္းကိန္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ Nikkei အညႊန္းကိန္း ၁ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Topix အညႊန္းကိန္း ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား ၀မ္ေငြတန္ဖုိးလည္း ေဒၚလာနဲ႔ လဲလွယ္ရာမွာ ေလးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား စေတာ့ေစ်းႏႈန္း အညႊန္းကိန္း KOSPI လည္း ၁ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားၿပီး ေဖေဖာ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ အနိမ့္ဆံုးကို ေရာက္ေနပါတယ္။

More News
Up