ဟသၤာတ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္အဖြဲ႔ ျပင္ဆင္ (ဓာတ္ပုံ)

ဟသၤာတ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တ႐ုတ္နိုင္ငံက ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ Blue Sky က ျပင္ဆင္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - စုိးရ  

More News
Up