လက္မွတ္ထိုးမည့္ အဖြဲ႔ကိစၥကလြဲၿပီး အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အားလံုး သေဘာတူ

ဓာတ္ပုံ - ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း
တႏိုင္ငံလုံး ပစ္တိုုက္ခိုက္မႈ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြအနက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ ဘက္က လက္မွတ္ထိုးရာမွာ ပါ၀င္လိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း အေရအတြက္နဲ႔  အစိုးရဘက္က လိုလားတဲ့ အေရအတြက္ ကြာဟေနမႈအေပၚ ညိႇႏႈိင္းမရတာကလြဲၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ က်န္အခ်က္အား လံုးကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ကမ္းလွမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ ၃ ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္တဲ့ေန႔မွာ တျပည္လုံး အပစ္ရပ္ႏိုင္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ပါ က်န္အခ်က္ေတြ အကုန္လုံံးမွာ သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးၾကမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းကိစၥ ကိုသာ အေလးထား ညိႇႏႈိင္းဖို႔ က်န္ေတာ့တာပါ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ ညႇိႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တိုု႔ဟာ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းအေပၚ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ မေန႔ကနဲ႔ ဒီကေန႔ ၂ ရက္ဆက္တိုက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီး ရရွိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္မွာ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိစၥမွအပ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္အားလံုးကို ညႇိႏိႈင္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။” လို႔ ပါရွိပါတယ္။ ႏွွစ္ဘက္သေဘာတူထားတဲ့ စာခ်ဳပ္္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူအားလံုး သိရွိႏိုင္ဖို႔ ထုတ္ျပန္ရန္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြဟာ လေပါင္းမ်ားစြာ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီမူၾကမ္းကို သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ အတူ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (အက္စ္ဒီ) ကို တာ၀န္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အက္စ္ဒီအဖြဲ႔ဟာ ယူပီဒဗလ်ဴစီနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းက ပထမတႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ားကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြကို အက္စ္ဒီက တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးေတြကို တင္ျပရာမွာ အားလုံး  ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးေရး (အဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔လံုး)၊ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိသက္ေသကိစၥ ၃ ရပ္ကို တာ၀န္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ၃ ခ်က္ထဲက ၂ ခ်က္ကို သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘက္က လက္မွတ္ထိုးလိုတဲ့အဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔ကေတာ့ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (ေအေအ)၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ေအအယ္လ္ပီ)၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္)။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (စီအန္အက္ဖ္)၊ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအိုင္အို)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအန္ပီပီ)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (ေကအန္ယူ)၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (ေကပီစီ)၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ယူနီယံ (အယ္လ္ဒီယူ)၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ (အမ္အန္ဒီေအေအ)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (အန္အမ္အက္စ္ပီ)၊ ပအို႔၀္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ပီအန္အယ္လ္အို)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၊ တအာင္းပေလာင္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ပီအက္စ္အယ္လ္အက္ဖ္၊ တီအန္အယ္လ္ေအ)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (အက္စ္အက္စ္ပီပီ-အက္စ္အက္စ္ေအ)၊ ၀အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒဗလ်ဴအန္ေအ) တို႔ကို ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးေစခ်င္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က က်န္ လက္နက္ကိုင္ ေလးဖြဲ႔ျဖစ္ၾကတဲ့ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း)၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (အမ္အန္ဒီေအ)၊ နာဂေဒသ အမ်ဳိးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီနဲ႔ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီတို႔ကိုပါ အဆိုပါအဖြဲ႔ေတြက ဆႏၵရွိရင္ အန္စီေအကို လက္မွတ္ထိုးေစလုိတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားတာပါ။ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ပေလာင္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ရကၡဳိင့္ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (ကုိးကန္႔တပ္မေတာ္)၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး၊ ၀အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ၆ ဖြဲ႔ကို ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲ ၂ ရက္တာမွာ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတုန္းက သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိခဲ့တဲ့ “အန္စီေအကို လက္မွတ္ထိုးတဲ့အခါ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဘယ္အဆင့္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္မွတ္ထိုးမယ္၊ အသိသက္ေသေတြအျဖစ္ ဘယ္သူေတြကို ဖိတ္ၾကားမယ္၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဖိတ္ၾကားမယ္ဆိုတာေတြ” အေပၚမွာ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ရဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ပူးဇင္က်ဳံးက “အန္စီေအကို ဘယ္သူေတြ လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကလည္း ေျပလည္သြားၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အစိုးရဘက္ကေတာ့ သမၼတနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ပါ ထိုးမယ္။ တိုင္းရင္းသားဘက္ကလည္း အျမင့္ဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဥကၠ႒ေတြ၊ ဒုတိယဥကၠ႒ေတြ၊ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေတြ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြ လက္မွတ္ထိုးမယ္။ လက္မွတ္ထိုးတဲ့အခါမွာ တဖြဲ႔ကို သုံးဦးစီေလာက္ထိုးဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈရၿပီ” လို႔ မေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသိသက္ေသကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း “ျပည္တြင္းအသိသက္ေသအေနနဲ႔ ဘာမွ ျပႆ    နာ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး  သေဘာတူညီမႈရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ျပည္ပသက္ေသမ်ားအေနနဲ႔ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွာ သေဘာတူထားတဲ့ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံနဲ႔ တ႐ုတ္အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ဖြဲ႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတႏ္ိုင္ငံကို သေဘာတူထားတာရွိတယ္။ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွာ အာဆီယံက သူ႔ရဲ႕မူဝါဒအရ မပါဝင္ႏိုင္တာ ျဖစ္တယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ တ႐ုတ္ဆက္ပါမယ္။ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံက အသိသက္ေသအေနနဲ႔ ပါဝင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားဘက္က အသိသက္ေသ တင္ျပတာကေတာ့ သုံးႏိုင္ငံနဲ႔ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ က်ေနာ္တုိ႔ တင္သြင္းထားတဲ့ က်န္တဲ့ေလးႏိုင္ငံနဲ႔ အီးယူ ဒီအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း သူတို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုတဲ့ အေနထားမ်ိဳးနဲ႔ တင္ျပတယ္” လို႔  ပူးဇင္က်ဳံးက  ေျပာပါတယ္။ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက အစိုးရအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းကၿပီး အလုပ္မ်ားတာေၾကာင့္ ဒီမတိုင္ခင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ ကနဦးပိုင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရွိလို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ေန႔မွ ရက္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကို အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ေန႔ကစလို႔ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္းမွာ စတင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up