ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပဲခူးၿမဳိ႕ ဘုရားႀကီးၿမဳိ႕နယ္ လူထုေဟာေျပာပဲြ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီေန႔ ၾသဂုုတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတာင္ငူၿမိဳ႕ကိုု ခရီးထြက္ေနၿပီး ခရီးစဥ္မွာ လမ္းခရီးတေလွ်က္က ျမိဳ႔တခ်ိဳ႔မွာလည္း လူထုုကိုု ေတြ႔ဆံုုမႈေတြ ျပဴလုုပ္ပါတယ္။ ပဲခူးၿမဳိ႔အေရာက္ မနက္ပိုုင္းက အရာေတာ္ၿမဳိ႔နယ္မွာ ေဒသခံေတြကိုု ေဟာေျပာပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မယ့္ တခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို မေရြးခ်ယ္ပဲထားခဲ႔ရတာက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ဒီႏိုင္ငံမွာ ၁၀ ႏွစ္ဆက္တိုက္ မေနခဲ႔တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပဲခူးျမိဳ႕ ဘုရားႀကီးျမိဳ႕နယ္မွာ လူထုကို ေျပာၾကားပါတယ္။ ရိုုက္ကူး - ေကာင္းထက္ေက်ာ္

More News
Up