ပဲခူးေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အားေပး (ဓာတ္ပံု)

ေရေဘးဒဏ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ပဲခူးၿမဳိ႔ ဇိုင္းေတာင္မဂၤလာလမ္းက ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကိုု အိမ္တိုုင္ရာေရာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လွည့္လည္အားေပး။ ဓာတ္ပုံ - ေကာင္းထက္ေက်ာ္

More News
Up