ဘိုလီးဘီးယား ဌာေနလူမ်ိဳးစုမ်ား ကမာၻေစာင့္နတ္သမီးကို ပူေဇာ္ (႐ုပ္သံ)

ပါခ်ာမာမာလို႔ေခၚတဲ့ ကမာၻေစာင့္နတ္သမီးကို ပူေဇာ္တဲ့ပြဲကို ဘုိလီးဘီးယားက ဌာေန လူမ်ိဳးေတြက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ ကမာၻေျမေန႔မွာ ပူေဇာ္ပြဲက်င္းပၾကပါတယ္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ဦးစီးက်င္းပတဲ့ ဒီ႐ိုးရာပြဲေတာ္မွာ ခ်ိဳခ်ဥ္ေတြ၊ အရက္ေတြနဲ႔ ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ကမာၻေစာင့္နတ္သမီးဟာ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္မႈဘ၀နဲ႔ မိသားစုေတြ အဆင္ေျပေအာင္ ဖန္တီးေပးတယ္လို႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြက ယုံၾကည္ၿပီး ဒီလိုပူေဇာ္တာဟာ သူ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳတာလုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပဳတ္ထားတဲ့ အစားအစာေတြကို ကိုကာ အရြက္၊ အရက္၊ ၀ိုင္၊ ေဆးလိပ္နဲ႔ ႐ိုးရာ ယမကာေတြကို ရြံ႕ေစးနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ခြက္ထဲထက္ၿပီး ေျမထဲျမဳပ္ကာ ကမာၻေျမႀကီးကို ေကၽြးေမြးၾကပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၁ လလုံး ပါခ်ာမာမာက လွဴဒါန္းမႈေတြကို လက္ခံသလို စီးပြားေရး၊ အလုပ္၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ေဆာက္တာေတြဟာလည္း ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ ဆႏၵရွိသလို ျပည့္တယ္လို႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တဦးက ရွင္းျပပါတယ္။ ဒီအေလ့အထဟာ ၿမိဳ႕ျပေန လူတန္းစားအထိ ကူးစက္မႈရွိၿပီး တခ်ိဳ႕ကလည္း ႐ုပ္၀တၱဳ ပစၥည္းအတြက္ ဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ဟာ ပထမအႀကိမ္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းမႈ အဆုံးသတ္တဲ့ေန႔ အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

More News
Up