ေဒၚစု ႏွင့္ အိန္ဂ်လီနာဂ်ဳိလီ လႈိင္ထိပ္ထားအမ်ဳိးသမီးအေဆာင္ ၾကည့္႐ႈ (ဓာတ္ပုံ)

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဟာလီး၀ုဒ္မင္းသမီး အိန္ဂ်လီနာ ဂ်ဳိလီတုိ႔ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ လႈိင္ထိပ္ထား အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္ သြားေရာက္ႀကည္ရႈစဥ္။ သတင္းဓာတ္ပံု ေကာင္းထက္ေက်ာ္  

More News
Up