ဆည္ေတာ္ႀကီးေရေလာင္တမံ လက္ရွိအေျခအေန (ဓာတ္ပံု)

မႏၱေလးတိုင္း၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ဆည္ေတာ္ႀကီးေရေလွာင္တမံ လက္ရွိအေျခအေန ေရထိန္းတံခါး ၇ ခုအနက္ တံခါးတခုသာဖြင့္ထားၿပီး ေရလႊတ္ထားကာ ပုံမွန္အေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။ မိုးရြာတဲ့အေနအထားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ကိုမ်ဳိးႏိုင္  

More News
Up