အႏၲရာယ္ႁပြမ္းတဲ့လုပ္ငန္းခြင္က အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ဘီလူးႀကီးမ်ား မႏိုးထေစဖို႔ (၁) | DVB