အေမရိကန္ ပန္းပုဆရာ Jim McNails ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ထု (ဓာတ္ပံု)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ မင္းကိုႏိုင္၊ ဇာဂနာ၊ သန္းေရႊ တို႔ရဲ႕ ပံုတူေတြထုလုပ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ပန္းပုဆရာ Jim McNails ရဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ထု... (ဓာတ္ပံု - Jim McNails)

//
More News
Up