တ႐ုတ္ အင္တာနက္ ညီလာခံ စတင္ဖြင့္လွစ္

၂၀၁၅ တ႐ုတ္ အင္တာနက္ ညီလာခံကို ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဘက်င္းမွာ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။ ၃ ရက္ၾကာက်င္းပမယ့္ ညီလာခံရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ကိုေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ တုိးျမႇင့္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈနဲ႔ မွ်ေဝမႈလို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးမယ့္ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ ဘ႑ာေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး၊ အြန္လိုင္းေဆးဝါးကုသမႈနဲ႔ ပညာေရး၊ အင္တာနက္ေပၚက အေၾကာင္းျခင္းရာေတြနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အေဝးတေနရာက ဆာဗာေတြထဲမွာ သိမ္းဆည္းသံုးစြဲ မွ်ေဝတဲ့ ကြန္ရက္စနစ္ကို အသံုးခ်ျခင္း စတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းကေန ၂၄ ရက္ မနက္ပိုင္းအထိ ဖိုရမ္ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၃၀ နီးပါးကို က်င္းပမွာပါ။ တ႐ုတ္အင္တာနက္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ထိပ္တန္း လုပ္ငန္းေတြလည္း ဖိုရမ္ေတြမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမွာပါ။ တ႐ုတ္အင္တာနက္လုပ္ငန္းရဲ႕ အနာဂတ္အေရးကို ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေနာက္ဆံုးျဖစ္ထြန္းမႈေတြကို မွ်ေဝတာနဲ႔ နည္းပညာရဲဲ႕ အစြန္းေရာက္မႈေတြကို ကန္႔သတ္တာေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၃ ရက္ၾကာ ညီလာခံအတြင္း တ႐ုတ္ အင္တာနက္ ဘ႑ာေရး တိုးတက္မႈ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ အစီရင္ခံစာ၊ တ႐ုတ္အင္တာနက္ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၂၀၁၅ တို႔ အပါအဝင္ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာနဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ခ်ိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

//
More News
Up