စက္႐ုပ္မ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ဟိုတယ္

ဓာတ္ပုံ - vr-zone.com
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ဟိုတယ္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြမွာ လူသား၀န္ထမ္းေတြအစား ႐ုိေဘာ့စက္႐ုပ္ေတြကို စတင္အသုံးျပဳေနၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း၊ ဆာဆီဗုိၿမိဳ႕က ဟန္နဟိုတယ္ဟာ ဟိုတယ္အခန္း ၀န္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းေတြ ေနရာမွာ ႐ုိေဘာ့စက္႐ုပ္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ဆန္းၾကယ္တဲ့ ဟိုတယ္အျဖစ္ သိၾကပါတယ္။ အဲဒီဟိုတယ္ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာမွာ လူသားပံုစံတူ ဂ်ပန္စကားေျပာ ႐ုိေဘာ့စက္႐ုပ္က အသင့္ရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး အျခားတဖက္မွာေတာ့ ဂ်ပန္စကားမေျပာႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးမယ့္ ဒိုင္ႏိုေဘာ့စက္႐ုပ္ကို ထားရွိထားတာပါ။ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ဟီဒီယိုဆ၀ါဒါကေတာ့ ဒီ႐ုိေဘာ့စက္႐ုပ္ေတြဟာ ဗန္းျပထား႐ုံမဟုတ္ဘဲ ဟိုတယ္တခုကို ထိေရာက္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ တရား၀င္ ဖန္တီးထားမႈတခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဟန္နဟိုတယ္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈျမႇင့္တင္ဖို႔ ႐ုိေဘာ့ေတြကိုပဲ အသံုးျပဳထား႐ုံတင္ မကပါဘူး၊ ဟိုတယ္တြင္း အသံုးျပဳရတဲ့ အခန္းေသာ့ေတြအစား မ်က္ႏွာကိုဖတ္႐ႈၿပီး ၀င္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ နည္းပညာကိုလည္း အသံုးျပဳထားတာပါ။ ဟန္နဟိုတယ္မွာ ဟိုတယ္တြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးမယ့္ အခန္းေစာင့္ေတြ မထားရွိပါဘူး။ သင္နဲ႔အတူပါလာမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းေတြ အားလံုးကို သယ္ေဆာင္ေပးမယ့္ ႐ုိေဘာ့စက္႐ုပ္က ရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ကို အခန္းထဲထိ ပို႔ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါက လူသားစြမ္းအင္ အသံုးခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တာျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာေတာ့ ႐ုိေဘာ့စက္႐ုပ္ေတြက လုပ္ေဆာင္မေပးႏိုင္တာမ်ိဳးေတြ ရွိေနေသးတယ္လို႔ ဟီဒီယိုဆ၀ါဒါက ေျပာပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုိေဘာ့စက္႐ုပ္က သင့္ကို အိပ္ယာျပင္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟန္နဟိုတယ္မွာ တညတာ တည္းခိုမႈအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၉၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀) က စတင္မွာျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ တျခားေသာ ဒိုင္ႏိုေဘာ့စက္႐ုပ္ အသံုးမျပဳတဲ့ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားမ်ားယူတဲ့ ဟိုတယ္ေတြၾကား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

//
More News
Up