A d v e r t i s e m e n t With Us

ထိုင္း၀န္ထမ္းမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ပါက ေသဒဏ္အထိ ျပစ္ဒဏ္သင့္မည္

ဓာတ္ပုံ - TheStar/ANN
ထိုင္းႏိုင္ငံက အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ၊ တာ၀န္အလြဲသံုးစားျပဳတာတာေတြ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ေသဒဏ္အထိ ျပစ္ဒဏ္သင့္မယ္လို႔ ထိုင္းအတြင္း၀န္မ်ား႐ုံး အစိုးရျပန္တမ္း၀င္ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အတြင္း၀န္မ်ား႐ုံးရဲ႕ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ  ထိုင္းအစိုးရက ရာဇ၀တ္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ အပိုဒ္ ၁၂၃/၂ နဲ႔ ၁၂၃/၃ တို႔ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၊ အပိုဒ္ ၁၂၃/၂ အရ မည္သည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမဆို မိမိအတြက္၊ တပါးသူအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္အလို႔ငွာ လာဘ္လာဘ ေတာင္းခံတာ၊ ရယူတာ၊ တာ၀န္၀တၱရားထက္ ပုိမိုေဆာင္ရြက္တာ ဒါမွမဟုတ္ ျငင္းပယ္မႈ တစံုတခု ျပဳမူပါက ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ကေန ၂၀ ႏွစ္၊ ေထာင္တသက္တကၽြန္း၊ ေသဒဏ္ ဒါမွမဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၁ သိန္းမွ ၄ သိန္းထိ က်ခံရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၊ အပိုဒ္ ၁၂၃/၃ အရ မည္သည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမဆို လက္ရွိ ရာထူးမရခင္ကတည္းက မိမိအတြက္၊ တပါးသူအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္အလို႔ငွာ လာဘ္လာဘ ႀကိဳတင္ေတာင္းခံတာ၊ ႀကိဳတင္ရယူၿပီး တာ၀န္၀တၱရားထက္ ပုိမိုေဆာင္ရြက္တာ၊ ျငင္းပယ္တာ တစံုတခု ျပဳမူပါက ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္မွ ၂၀ ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ေထာင္တသက္တကၽြန္းနဲ႔ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၁ သိန္းမွ ၄ သိန္းထိ က်ခံရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up