အာဇာနည္ေန႔အႀကဳိ အာဇာနည္ကုန္း ျမင္ကြင္း (သတင္းဓာတ္ပုံ)

အာဇာနည္ေန႔ အႀကဳိ  အာဇာနည္ကုန္းမွာ ျမက္ရွင္း သန္႔ရွင္းေရးေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသလုိ ရဲလုံၿခဳံေရးေတြလည္း ခ်ထားပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပုံ - ျပည့္စုံ  

//
More News
Up