ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား တြင္ အေသခံဗုံးခြဲမႈေၾကာင့္ ၂၅ ဦး ေသဆုံး - DVB