ထား၀ယ္အထူးစီးပြားဇုန္ ပူးေပါင္းလုပ္ရန္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္-ထုိင္း လက္မွတ္ေရးထုိး

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကုုိ ၃ ႏုုိင္ငံ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ဖုုိ႔ ဂ်ပန္၊ ထုုိင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုုိင္္ငံတုုိ႔ၾကားမွာ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုုိးလုုိက္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုုိင္ငံ တုုိက်ိဳမွာ ဂ်ပန္- မဲေခါင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကုုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ေနတုုန္းမွာ ဇူလုုိင္ ၄ ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့တာလုိ႔ ရုုိက္တာစ္ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ထား၀ယ္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေတြ လုုပ္ေဆာင္ရာမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးက႑အတြက္ သံုုးစြဲဖုုိ႔  ဂ်ပန္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၁၂ သန္းေက်ာ္ ေခ်းဖုုိ႔ကုုိလည္း သေဘာတူလုုိက္ပါတယ္။ ေခ်းေငြေတြကုုိ  ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ ထုုတ္ေပးဖုုိ႔  သေဘာတူထားၿပီး အဲဒီထဲက ေဒၚလာ ၃၃၄ သန္းေက်ာ္ကုုိ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးက႑နဲ႔  ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကုုိ ရန္ကုုန္က မီးရထားလမ္းေတြ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးမွာ အသံုုးျပဳရမယ္လုုိ႔ ဂ်ပန္ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႔ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုုန္ စီမံကိန္းကုုိ လုုပ္ေဆာင္ဖုုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ စီမံကိန္းေတြအတြက္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြကုုိ အီတာလ်ံထုုိင္း ကုုမၸဏီက ရွာေဖြ မေပးႏုုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရပါတယ္။ အခုလို လက္မွတ္ထိုးလိုက္ေပမယ့္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုုန္ စီမံကိန္းတခုုလံုုးအတြက္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ေတြကုုိ သက္ဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံေတြၾကားမွာ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းဟာ ဧရိယာ စတုုန္ရန္းမုုိင္ ၁၀၀ ေလာက္ က်ယ္၀န္းသလုုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးမားဆံုုး စက္မႈဇုုန္တခုု ျဖစ္လာဖုုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

//
More News
Up