ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ပါတီ အႏိုင္ရမလဲ – လူထုအျမင္ | DVB